Skip to main content Skip to search
web

გთავაზობთ ტრენინგ-კურსებს
ვებ-დიზაინსა და პროგრამირებაში:

ვებდიზაინი HTML, CSS-ის გამოყენებით

ვებ-პროგრამირება: JavaScript – iQuery

ვებ-პროგრამირება: PHP- MySQL

ინფორმაციის უსაზღვრო ინტერნეტ-სივრცეში პოზიციონირებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კომპანიისთვის თუ საქმიანი ადამიანისთვის. თუ გინდა დროულად მიაწვდინო ხმა მომხმარებლებს, შესთავაზო მათ საკუთარი პროდუქცია, თავად მოიძო საჭირო კომპანია თუ კერძო პირი, მოიძიო და გაუზაირო ადამიანებს საკუთარი იდეები, იყო კომერციულად წარმატებული და ცნობადი, აუცილებელია გქონდეს საკუთარი ვებ-გვერდი. ვებ-გვერდის შექმნა და მართვა არც ისე მარტივი პროცესია, თუმცა სურვილის შემთხვევაში ყველაფერი დაძლევადია. ყოველ შემთხვევაში, ძალების მოსინჯვად ღირს. გვეწვიე, ჩვენ გასწავლით საფუძვლებს და კიდევ უფრო მეტს!

 

!!! სწავლება დაფუძნებულია სრულ პრაქტიკაზე და სწავლების პროცესში შეიქმნება რამდენიმე პროექტი და აიწყობა რამოდენიმე რეალური ვებ-გვერდი, როგორც სტატიკური, ასევე მართვადი-დინამიური.

 

html

HTML, CSS, BOOSTRAP –  ეს არის ინფორმაციის ვებსივრცეში განთავსების  ენა. ჩვეულებრივ ტექსტურ რედაქტორში აკრეფილი ტექსტი არ განთავსდება ვებსივრცეში თუკი მისი ტრანსლირება არ მოხდება ინტერნეტ-ქსელისთვის გასაგებ ენაზე. ინფორმაციის დაკაბადონება ინტერნეტისთვის ხდება HTML ენაზე.  ხოლო CSS ამ ინფორმაციის გაფორმებისა და სტილიზების საშუალებაა, ხოლო  BOOSTRAP -აადვილებს  ვებ- გვერდების  შემუშავებას  და ხელს  უწყობს ადაპტირებული (responsive) ვებ-გვერდების შექმნას  სხვადასხვა მოწყობილობებისათვის.

 • რა არის ვებ-სერვერი, რა არის ვებ-გვერდი
 • კოდირების გარემო, ტექსტური რედაქტორები და პირველი კოდი
 • HTML დოკუმენტის სტრუქტურა, აწყობის წესები სპეციფიკაცია
 • HTML დოკუმენტის ნაწილები,head body, footer
 • ტაგები, მათი ტიპები
 • სიების ფორმატირება, მარკირებული სიები, გადანომრილი სიები
 • ცხრილი და მისი გამოყენებით ვებ-გვერდის განაწილების სტრუქტურა
 • პირველი მარტივი ჩონჩხის აწყობა
 • DIV, Tablets, სურათები და მათი გამოყენება
 • ფორმები:ფორმებთან მუშაობა, ფორმის ელემენტები, ფორმის ახალი თაგები ლისტები და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მაგალითებში
 • ლინკები, ლინკების ატრიბუტები
 • დიზაინი, კასკადური სტილის ფერები
 • ფერი, ფერების ტიპები
 • ფონტები, მათი ზომა, ტიპი, ფერი, საკუთარი ფონტის შემოტანა
 • ელემენტების ტიპები და პოზიციები
 • ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მრავალდონიანი მენიუების აწყობა
 • მრავალდონიანი შერეული ტიპის მენიუს აწყობა
 • Div ტეგების საშუალებით საიტის სტრუქტურის განაწილება
 • Meta ტეგები და საძიებო სისტემებთან ინტეგრაცია
 • „Drag and Drop“ HTML5-ში;
 • მულტიმედია: გრაფიკული, აუდიო და ვიდეო ფაილის შემოტანა
 • პრაქტიკული დავალება: მოცემული სურათის მიხედვით ვებ-გვერდის აწყობა
 • რა არის css3. მისი გამოყენება ვებ-გვერდის გასაფორმებლად
 • Css3 სინტაქსი და სტრუქტურა
 • Class და id მიმოხილვა
 • Css 3 ის ელემეტები ჩრდილები, ჩარჩები გრადიანტები
 • დაშორებები და ჩარჩოები (margin, padding, border)
 • position-პოზიციები
 • selector- სელექტორები
 • მემკვიდრეობა
 • Combinators-კომბინატორიკა
 • გამჭვირვალე ფერი CSS3-ით
 • სხვადასხვა ტიპის გრადიენტების შექმნა
 • ელემენტების ტრანსფორმაცია: მოტრიალება, დახრა, მასშტაბირება და სხვ
 • CSS3 ანიმაციის შექმნა
 • პრაქტიკული დავალება: ვებ-გვერდის აწყობა ფოტოშოპის გამოყენებით
 • პრაქტიკა: ვებ-გევრდის ფოტოებიდან რეალური ვებ-გვერდის აწყობა
 • ადაპტირებული (responsive) ვებ-გვერდები სხვადასხვა მოწყობილობებისათვის
 • Bootstrap გამოყენება და სტილები
 • Flex box განხილვა და გამოყენება ვებ-გვერდის ასაწყობად
 • scss სტილების გამოყენება. პროგრამა prepros და node js გამოყენება
 • JavaScript გამოყენება.
 • ajax გამოყენება.
 • Java Script -ის მზა კოდების გამოყენება, ჩასმა და მორგება საკუთარ საიტზე (საათი, კალენდარი, მენიუ, სლაიდები და სხვ).
 • საიტის სერვერზე განთავსება.

კურსის  ხანგრძლივობა: 12 საათი
კურსის ღირებულება: 250 ლარი

java

JavaScript-jQuery შეიძლება ითქვას ვებ-გვერდების გაცოცხლებას ემსახურება. jQuery ერთმანეთთან აკავშირებს JavaScript-სა და HTML კოდებს, სწორედ ამიტომ ამ კურსის გასავლელად აუცილებელია HTML, CSS ტექნოლოგიის სრულყოფილი ცოდნა.

 • JavaScript ტექნოლოგიის შესავალი, JavaScript –  როგორც ვებ დაპროგრამების საშუალება. ცვლადების განსაზღვრა, ცვლადების ტიპები. მოქმედებები ცვლადებზე.
 • მათემატიკურ და ტექსტურ ცვლადებზე სამუშაო ფუნქციები. ტექსტური ფუნქციები.
 • პირობითი ოპერატორი, ციკლის პირობითი და უპირობო ოპერატორები JavaScript-ში.
 • მასივები, მასივებთან სამუშაო ფუნქციები და ციკლები.
 • დიალოგური ფანჯრები, დროსთან სამუშაო ფუნქციები.
 • მომხამრებლის მიერ ფუნქციების განსაზღვრა. ფუნქციებთან მუშაობა.
 • ვებ გვერდის ობიექტებთან სამუშაო getElementsByTagName(), getElementByID(), innerHTM ძირითადი ფუნქციები და მათი გამოყენება.
 • მარტივი ტიპის ონლაინ კალენდრის გაკეთება.
 • HTML ობიექტზე მაუსის ქმედების შედეგად მოვლენების განხილვა. კლავიატურის ღილაკებზე დაჭერის შედეგად მოვლენების განხილვა.
 • HTML დოკუმენტის ფანჯრებთან სამუშაო ფუნქციების და მათი გამოყენება.
 • ფორმებთან მუშაობა. ფორმებიდან მიღებული ინფრომარციის დამუშავება.
 • მომხმარებლის ობიექტის შემქნა, ობიექტებთან მუშაობა.
 • jQuery-ის შესავალი, HTML დოკუმენტში HTML ობიექტების ამორჩევის სისტემა. მეტი ვიდრე უბრალოდ JavaScript კოდი.
 • HTML ობიექტებთან სამუშაო ფუნქციების  და ობიექტების შექმნა, სლაიდერების შექმნის საფუძვლები. jQuery ტექნოლოგიის საშუალებით კლასების შექმნა და წაშლა. HTML ობიექტის მართვა და დიზაინი.
 • ფორმებთან მუშაობა jQuery ტექნოლოგიის საშუალებით. ფორმების მართვის სისტემა.
 • მარტივი ტიპის სლაიდერის აგება და მისი ლოგიკა.
 • მრავალდონიანი JavaScript – jQuery მენიუს აწყობა და განთავსება საიტზე.
 • ფოტოების დამუშავება, ფოტობის ზომის ცვლილება დაქლიქების მომენტში, ეფექტური ფოტო გალერიის შექმნა.

 

კურსის  ხანგრძლივობა: (18 საათი, 1,5 თვე)
კურსის ღირებულება: 380 ლარი   (ერთი თვე 200 ლარი)

php

PHP-MySQL შედარებით რთული და მრავალფუნქციური ვებ-გვერდების შესაქმნელად იყენებენ . MySQL მონაცემთა ბაზების პროექტირების და მართვის საშუალებას იძლევა. კურსის გავლის წინაპირობა ამ შემთხვევაშიც HTML, CSS ტექნოლოგიის სრულყოფილი ცოდნაა.

 • ვებ პროგრამირების შესავალი, PHP ენის დანიშნულება. PHP ენის შესავალი. ცვლადების განსაზღვრა.  შედარების ოპერატორები.
 • ლოგიკური ოპერატორები.  პირობითი და უპირობო ციკლები.
 • მათემატიკურ და ტექსტურ ცვლადებთან სამუშაო ფუნქციები.
 • მასივები.დინამიური მასივები.  მასივებთან სამუშაო ციკლები.
 • მასივებთან სამუშაო ფუნქციები.
 • მრავალგანზომილებიანი მასივები, ასოციატიური მასივები.
 • PHP ენაში ფუნქციები და მათი აღწერა.  ფუნქციების გამოყენება.
 • დროსთან სამუშაო ფუნქციების გამოყენება.
 • ფაილებთან და კატალოგებთან მუშაობის შესავალი.
 • ფაილებთან და კატალოგებთან სამუშაო ფუნქციები და მათი გამოყენება. ფაილში საძიებო სისტემის შექმნა.
 • FILES[] მეთოდის გამოყენება, ფაილის ატვირთვა სერვერზე. ფაილების ატვირთვის მართვის სისტემა.
 • CGI ფორმები.  ფორმების ელემენტები,  ფორმის ველებიდან ინფორმაციის გაგზავნის მეთოდები. POST[] მეთოდი. მომუშავე ფაილის ცნება.
 • phpmyadmin-ის მიმოხილვა, MySQL  მონაცემთა ბაზა.
 • PHP-ის კავშირი მონაცემთა ბაზებთან,  SELECT მოთხოვნა.
 • GET[] მეთოდი, მეთოდის გამოყენებით მონაცემთა ბაზებში ინფორმაციის შერჩევითი წამოღების პრინციპები..
 • INSERT მოთხოვნა.  მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის ჩაწერა.
 • UPDATE, DELETE მოთხოვნა. მონაცემთა ბაზაში ინფრორმაციის შეცვლა და წაშლა.
 • სესიების გამოყენება, SESSION[] მეთოდი. მომხმარებლის აქაუნთის შექმნის პრინციპები.
 • გრაფიკული ფუნქციების განხილვა, გრაფიკა PHP-ში.
 • ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება, კლასები, კლასის მეთოდები, ველები და თვისებები.
 •  include() ფუნქციის გამოყენება.  მარტივი HTML, CSS, PHP-MYSQL საიტის აწყობა.
 • საიტის აწყობასთან დაკავშირებული ლოგიკური და ფიზიკური რგოლები.
 • საიტის ჰოსტინგზე განთავსება, ჰოსტინგის მიმოხილვა. MySQL ბაზების გადაცემა და მიღება.
 • Mail() ფუნქციის გამოყენება და მასთან დაკავშირებული ფუნქციები.

კურსის ხანგრძლივობა: 24 საათი, 2 თვე.
კურსის ღირებულება: 500 ლარი (ინდივიდუალური).

 

მოგვმართეთ: 227 36 01; 595 424989; 574 105959