Skip to main content Skip to search

ინგლისური ენა

ნებისმიერი დონის და ასაკის მსურველებს “აიელსი” გთავაზობთ

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების საუკეთესო არჩევანს: 

 • ზოგადი (საფუძვლიანი) ინგლისური ენის კურსი დონეების მიხედვით
 • ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი
 • ინგლისური ენის “ექსპრეს” (საკომუნიკაციო) კურსი
 • FCE, IELTS, TOEFL, PET, CAT სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი
 • GMAT, SAT გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი
 • ბიზნეს-ინგლისური (პროფესიული მიმარტულებები)
 • ინგლისური ენის სასერტიფიკატო კურსი მასწავლებლებისთვის
 • ინგლისური ენა გიდებისთვის
 • ინგლისური ენა სასტუმროს თანამშრომლებისთვის
 • ინგლისური ენის სახალისო გაკვეთილები 7-11 წლის ბავშვებისთვის
 • ინგლისური და ქართული ენის შემსწავლელი კლუბი
 • ქართული ენა ინგლისურენოვანებისთვის
 • ინგლისური ენის ON-LINE კურსი
 • განსაკუთრებული შეთავაზება კორპორატიულ კლიენტებს

ჩარიცხვის წესი და გადახდის პირობები:

    ტესტირების   >>>     და მასწავლებელთან გასაუბრების საფუძველზე ჩაირიცხებით შესაბამისი დონის ჯგუფში (3-5 მოსწავლე) ან სურვილისამებრ, იმეცადინებთ  წყვილში (2 მოსწავლე) ან ინდივიდუალურად.

 • მე-2 გაკვეთილზე გაფორმდება სასწავლო ხელშეკრულება
 • მე-3 გაკვეთილზე სრულად იფარება მიმდინარე თვის გადასახადი
 • კურსის დასრულებისას ტარდება ტესტირება და გაიცემა ევროპული სტანდარტის ორენოვანი სერტიფიკატი.

ჩვენთან უცხო ენებს ასწავლიან არა მოყვარული, არამედ მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი, პროფესიონალი, პედაგოგიური სტაჟის მქონე, ენერგიული, დიპლომირებული/სერტიფიცირებული პრაქტიკოსი პედაგოგები, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ და სტაჟირება გავლილი აქვთ საქართველოსა და უცხოეთის მოწინავე უნივერსიტეტებში, ასევე,  აქვთ სხვადასხვა ასაკობრივ და სოციალურ ჯგუფებთან პედაგოგიური მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება.

britain

ზოგადი (საფუძვლიანი) ინგლისური ენის კურსი მოსწავლეებისა და მოზრდილებისთვის

ენის შესწავლა წარმოებს თანამედროვე სასწავლო და მეთოდური მასალების, აუდიო ტექნიკის გამოყენებით. ეფექტურად დაგეგმილი სასწავლო პროგრამის შედეგად მსმენელი ყოველდღიურად გაიუმჯობესებს წერის, კითხვის, საუბრის და სმენის უნარ-ჩვევებს, გაიმდიდრებს ლექსიკას, სრულყოფს გამოთქმას, ინტონაციას, გრამატიკის ცოდნას, ისწავლის პრაქტიკულ და საჭირო ფრაზებს, დაძლევს უცხო ენაზე საუბრის დაწყების უხერხულობას. ჩვენი სასწავლო კურსი ორიენტირებულია საუბრის სწრაფ დაწყებაზე.

* მეცადინეობები ტარდება კვირაში 2-ჯერ (თვეში 8). გაკვეთილის ხანგრძლივობა ჯგუფში 1 სთ 30 წთ., წყვილში ან ინდივიდუალური 1 სთ.

ON-LINE რეგისტრაცია >>

britain

მომზადება ეროვნული გამოცდისთვის 

თქვენ მოგამზადებენ კვალიფიციური, პროფესიონალი პედაგოგები, რომელთაც გააჩნიათ არამარტო საგნის ღრმა ცოდნა და სწავლების მრავალწლიანი გამოცდილება, არამედ, კარგად იცნობენ, როგორც საგნობრივ პროგრამას, ასევე საგამოცდო სისტემას. კურსის მიზანია:

 • არსებული ენობრივი კომპეტენციის გამყარება
 • ცოდნის ორგანიზება საგამოცდო მოთხოვნების შესაბამისად
 • საგამოცდო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება
 • დროის სწორად გადანაწილება
 • ენობრივი კომპეტენციის გაუმჯობესება-ახალ დონეზე გადასვლ
 • ანალოგიურ ტესტებზე მუშაობა
 • იმიტირებული გამოცდა
 • გაკვ. ტარდება კვ. 2-ჯერ (თვეში 8).  ხანგრძლივობა ჯგ. 1 სთ 30 წთ., წყვილში ან ინდივიდუალური 1 სთ.   ON-LINE რეგისტრაცია >>
britain

ინგლისური ენის მოკლევადიანი 3-6 თვიანი კურსი

მოკლევადიანი კურსი ითვალისწინებს მარტივი საკომუნიკაციო ლექსიკის ათვისებას, მიმინალურ გრამატიკას, მოსმენის უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბებას. მიზნობრივად შერჩეული სიტუაციური დიალოგები და ფრაზები ენის სწრაფად ათვისებაში დაგეხმარებათ.

 • გაკვ. ტარდება კვ. 2-ჯერ (თვეში 8).  ხანგრძლივობა ჯგ. 1 სთ 30 წთ., წყვილში ან ინდივიდუალური 1 სთ.   ON-LINE რეგისტრაცია >>
britain

 

FCE, IELTS, TOEFL, PET, CAT გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი

სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი მაქსიმალურადაა მიახლოებული საგამოცდო გარემოს. აქცენტი კეთდება ისეთი პირობების შექმნაზე, რაც დაგეხმარებათ წარმატებით დაძლიოთ საგამოცდო დავალებები და მაქსიმალურად გამოავლინოთ ცოდნა გრამატიკასა და ლექსიკაში, ასევე მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესოთ ენობრივი დონე, გამოიმუშავებთ შეზღუდულ დროში ცოდნის მაქსიმალურად გამოვლენის უნარ-ჩვევას.

კურსს უძღვება: ინგლისური ენის სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის ინგლისური ენის მასწავლებელი, რომელსაც ჩაბარებული აქვს CAE, FCE, TOEFL, Teaching Knowledge Test (M1,M2,M3), გავლილი აქვს ETAG, MELT, გააჩნია ინგლისური ენის სწავლების დიდი გამოცდილება.

სასწავლო პროგრამა მოიცავს ყველა საფეხურს: Reading, Listening, Speaking, Writing, Use of English. ჩატარდება ტესტირება feedback-ით. გაივლით გამოცდის ჩაბარების პრინციპებს.

კურსის მსმენელს მოეთხოვება ინგლისური ენის ფლობა Upper-Intermediate დონეზე (V). თუ მსმენელის ენის ფლობა შეესაბამება V დონეზე დაბალ დონეებს, მიმდინარეობს მომზადება ენის სათანადო დონემდე მისაყვანად და შემდეგ გადასვლა სასერტიფიკატო გამოცდის პროგრამაზე.

 • გაკვ. ტარდება კვ. 2-ჯერ (თვეში 8).  ხანგრძლივობა ჯგ. 1 სთ 30 წთ., წყვილში ან ინდივიდუალური 1 სთ.   ON-LINE რეგისტრაცია >>
britain

ბიზნეს–ინგლიური ენის შემსწავლელი კურსი

საქმიანი ინგლისური ენის კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც ეწევა ბიზნეს–საქმიანობას და ჭირდება ინგლისურ ენაზე გამართული და თავდაჯერებული კომუნიკაცია; სასწავლო მასალები შერჩეულია სპეციალიზირებული ბიზნეს გამოცემებიდან და სხვა ორიგინალური წყაროებიდან. თქვენ შეიძენთ: საკომუნიკაციო უნარებს ბიზნესის სფეროში, თავისუფლად მეტყველების უნარს, ბიზნეს-ლექსიკას, ბიზნეს-მიმოწერას, რეფერირებას, სხვადასხვა საოფისე დოკუმენტებზე მუშაობას. სასწავლო კური გულისხმობს ინგლისური ენის ეფექტურად გამოყენების სტრატეგიას სხვადასვა ბიზნეს სიტუაციაში – პრეზენტაცია, შეხვედრა, მოლაპარაკება, სატელეფონო საუბარი.

კურსის მსმენელს მოეთხოვება ინგლისური ენის ფლობა Upper-Intermediate დონეზე (V). თუ მსმენელის ენის ფლობა შეესაბამება V დონეზე დაბალ დონეებს, მიმდინარეობს მომზადება ენის სათანადო დონემდე მისაყვანად და შემდეგ გადასვლა სასერტიფიკატო გამოცდის პროგრამაზე.

britain

ინგლიური ენის სასერტიფიკატო კურსი მასწავლებლებისთვის

ინგლისური ენის მოქმედ მასწავლებლებსა და მასწავლებლად მუშაობის მსურველებს აიელსი გთავაზობთ მასწავლებელის კომპეტენციის დასადასტურებლად საგნობრივი გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსს ენობრივი კომპეტენციის კომპონენტში.

ჩვენ დაგეხმარებით თქვენი ცოდნის ორგანიზებაში, კურსის განმავლობაში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრაში, მიიღებთ ცოდნას და გაიუმჯობესებთ უნარებს ყველა კომპონენტში: კითხვა, წერა, მოსმენა, საუბარი.

britain

ინგლისური ენა სასტუმროს თანამშრომლებისთვის

ისწავლით ძირითად პროფესიულ ფრაზეოლოგიას და ტერმინოლოგიას, გაიმდიდრებთ ლექსიკას, ისწავლით გრამატიკულად გამართული დიალოგების წარმოებას, შეძლებთ დისკუსიაში ჩაბმას, ჩამოგიყალიბდებათ კითხვა – პასუხის და მოსმენის უნარ -ჩვევები. ტრენინგის შემდეგ შეძლებთ ინგლისურ ენაზე აწარმოოთ სატელეფონო საუბარი კლიენტთან, დაჯავშნოთ ნომერი, გაატაროთ ან მოხსნათ რეგისტრაციიდან სტუმარი, დაეხმაროთ ვიზიტორს სასტუმროში ორიენტაციაში, სწავლების მეთოდები მოიცავს წერას, კითხვას, ზეპირ მეტყველებას, თარგმანს, აუდირებას,  როლურ თამაშებს.

აუცილებელი პირობაა ენის ცოდნა მინიმუმ Pre-Intermediate-ის დონეზე.

 • გაკვ. ტარდება კვ. 2-ჯერ (თვეში 8). გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 სთ 30 წთ.  კურსის ხანგრძლივობა 2 თვე. ON-LINE რეგისტრაცია >>
britain

ინგლისური ენის სახალისო გაკვეთილები 7-11 წლის ბავშვებისთვის

ენის შესწავლა ხდება ასაკის შესაბამისი თეორიულ მასალებითა და მხიარული აქტივობებით, საკომუნიკაციო სავარჯიშოებით, ლექსებით, გამოცანებით, ზღაპრებითა და თემატური დიალოგებით. აუდიო და ვიზუალური მასალების გამოყენებით,  სწავლის პროცესი სახალისო და საინტერესოა და. რაც მთავარია, აქ დაგხვდებათ კეთილგანწყობილი გარემო და მაღალკვალიფიციური ახალგაზრდა პედაგოგები, რომელთაც გააჩნიათ ბავშვებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 

britain

ინგლისური და ქართული ენის შემსწავლელი კლუბი

 • ვინც ახლა სწავლობთ  ენას და გსურთ თქვენი ცოდნის პრაქტიკაში გამოიყენება ან გსურთ საკუთარი ცოდნის შეფასება რეალურ სიტუაციებში
 • ვისაც გსურთ დაძლიოთ უცხო ენაზე საუბრის დაწყების უხერხულობა
 • ვისაც გსურთ ენის სწავლა ან უბრალოდ სასიამოვნო გარემოში მეგობრებთან რამდენიმე საათის გატარება

შემოგვიერთდით! აქ დაგხვდებათ აქტიური, მეგობრული, ხალისიანი საკომუნიკაციო გარემო. პრეზენტაციები, დისკუსიები, როლური თამაშები, სახალისო და შემეცნებითი შეხვედრები დაგეხმარებათ ენის ცოდის გაღრმავებაში, ლექსიკის გამდიდრებაში, უცხო ენაზე საუბრის კულტურის დახვეწაში, ახალი მეგობრების შეძენაში.

 • ერთი მოსწავლის წევრობის ღირებულება: 80 ლარი.
 • შეხვედრის ხანგრძლივობა: 3 სთ. შეხვედრები  ტარდება კვირაში ერთხელ.   ON-LINE რეგისტრაცია >>
britain

ქართული ენა ინგლისურენოვანებისთვის

საქართველო აქტიურად არის ჩართული მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებში, იზრდება საქმიანი ურთიერთობების რაოდენობა და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი. შესაბაისად საგრძნობლად გაიზარდა ქართული ენის შესწავლის მსურველი უცხოელების რაოდენობა. 

სასიამოვნოა, როცა ჩვენი უცხოელი მეგობრები ასეთი სახით გამოხატავენ ქვეყნის პატივისცემას და ცდილობენ, ისაუბრონ მასპინძლის ენაზე საქმიან თუ მეგობრულ გარემოში.

ჩვენ ვართ პირველები სასწავლო ცენტრებს შორის –  ჯერ კიდევ 11 წლის წინ შევთავაზეთ მსურველებს ქართული ენის კურსი. მაშინ ჯერ კიდევ მწირი იყო სასწავლო მასალა და ჩვენი პედაგოგები ქმნიდნენ საავტორო კურსს და ცდილობდნენ, ქართული ენის სწავლა არ ყოფილიყო უცხოელისთვის დამღლელი და დაუძლეველი პრობლემა.

წლების მანძილზე სწავლების ფორმები და მეთოდები დაიხვეწა, გაჩნდა სათანადო სასწავლო მასალაც. ახლა უკვე გთავაზობთ გამართულ, აპრობირებულ და დროში გამოცდილი სასწავლო პროგრამას.

დაეხმარეთ თქვენს მეგობარს ისწავლოს ქართული ენა.

 • გაკვ. ტარდება კვ. 2-ჯერ (თვეში 8).  ხანგრძლივობა ჯგ. 1 სთ 30 წთ., წყვილში ან ინდივიდუალური 1 სთ.   ON-LINE რეგისტრაცია >>
britain

კორპორატიულ ჯგუფებს

ჩვენ ვიცით, რამდენად მნიშნელოვანია უცხო ენების მცოდნე კადრი თანამედროვ შრომით ბაზარზე. ვიცით, რამდენად რთულია თანამშრომლის მოცდენა ძირითადი საქმიანობიდან. ამიტომ თქვენი კომფორტისთვის, დროისა და რესურსის დაზოგვისთვის, გთავაზობთ ინგლისური ენის კურსს თანამშრომლებისთვის ადგილზე მოსვლით, ასევე, მზად ვართ გიმასპინძლოთ ჩვენს ოფისში.

ჩვენი მასწავლებლები გასაუბრების და ტესტირების საფუძველზე მსურველებს გაანაწილებენ ჯგუფებში ენობრივი კომპეტენციის მიხედვით და დაგეგმავენ კონკრეტულად თქვენს საქმიანობაზე მორგებულ სასწავლო პროგრამას.

 • ერთი მოსწავლის სწავლის ღირებულება: შეთანხმებით (მსურველთა რაოდენობის გათვალისწინებით).
 • გაკვ. ტარდება კვ. 2-ჯერ (თვეში 8). გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 სთ 30 წთ.   ON-LINE რეგისტრაცია >>

მოგვმართეთ: 227 36 01; 595 424989; 574 105959