სასკოლო საგნების კურსის


ლექციის პერიოდი

შეთანხმებით


ხანგძლივობა

1 თვე 8 ლექცია


ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება

საგნის შესაბამისად

კურსის აღწერა

თუკი რაიმე მიზეზით ჩამორჩით სასკოლო სასწავლო პროგრამას, ჩვენი მასწავლებლები დაგეხმარებიან
გაიუმჯობესოთ ცოდნა თქვენთვის სასურველი მიმართულებით.
სწავლის პროცესში მიმდინარეობს:
- განვლილ პროგრამასთან დაკავშირებული ხარვეზების გამოსწორება
- ახალი მასალის ახსნა-გამტკიცება
- ცალკეული საკითხის დეტალური განხილვა
- ცოდნის პერიოდული შემოწმება შესაბამისი ტესტებით
კლასი: 5-10 კლასი
საგნები: ერთი მოსწავლის სწავლის ღირებულება:
• 130 ლარი (ჯგ. 5-7 მოსწავლე)
• 150 ლარი (ჯგ. 5-7 მოსწავლე)
• 180 ლარი (წყვილში)

რეგისტრაცია

მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე