გრაფიკული პროგრამების კურსი


ლექციის პერიოდი

შეთანხმებით


განგძლივობა

2 თვე 16 ლექცია
32 საათი


ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება

300 ₾

რეგისტრაცია

კურსის აღწერა

გრაფიკული დიზაინის კურსზე ვიწვევთ მათ, ვისაც სურს ისწავლოს ფოტოს კომპიუტერული დამუშავება, თემატური ილუსტრაციების შექმნა, სარეკლამო მასალების, ლოგოების, ფლაერებისა და სავიზიტო ბარათების მომზადება, 3დე მოდელირება:


• დამწყებ დიზაინერებს
• მოყვარულებს
• ვებ-გვერდისა და ფეისბუკ-გვერდის ადმინისტრატორებს
• სარეკლამო და საგამომცემლო სფეროთი დაინტერესებულ პირებს
• ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს

ჩვენი სასწავლო ცენტრი გთავაზობთ კომპიუტერული პროგრამების ფართო არჩევანს

ლექციები ტარდება მარტივ და გასაგებ ენაზე, ძირითადი დრო ეთმობა პრაქტიკულ მეცადინეობას მსმენელებს ექნებათ უამრავი პრაქტიკული მაგალითები რითაც გაიმყარებენ ცოდნას

კურსის სილაბუსი>>>>>>>>>>> ADOBE PHOTOSHOP

ძირითადად რასტრულ გამოსახულებებთან სამუშაოდ გამოიყენება. საუკეთესო დამხმარე პროგრამაა დიზაინერებისა და ფოტოგრაფებისთვის. ამ პროგრამის გამოყენებით შეგიძლიათ გააკეთოთ ფოტომონტაჟი, კოლაჟები, სარეკლამო მასალის მაკეტი, დახატოთ და შექნმნათ ინფოგრაფიკა, შეცვალოთ ფოტოს რეზოლუცია და ფერები, დააძველოთ ან მიანიჭოთ პოსტერის ეფექტი. ეს დამოკიდებულია თქვენს სურვილსა და ფანტაზიაზე.

სასწავლო პროგრამა:
1. შესავალი, ახალი დოკუმენტის (სამუშაო ფაილის) შექმნა.
2. რეზოლუცია, პიქსელები.
3. სასურველი ფოტოს შემოტანა და მისი რედაქტირება (ფერების კორექცია, კონტრასტი, გაღიავება / გამუქება და ა.შ.
4. ობიექტების შექმნა და მათი რედაქტირება.
5. ფერადი ობიექტების ერთმანეთზე გადადებით მიღებული მხატვრული ეფექტები (Blending Mode).
6. სახატავი ინსტრუმენტების შესწავლა (ფუნჯი, საშლელი და ა.შ.) და მათი ფოტოებზე გამოყენება.
7. კლონირება (დაზიანებული ადგილის სასურველი ტექსტურით შევსება).
8. ტექსტთან მუშაობა.
9. "მასკები" (არასასურველი/სასურველი ობიექტების, იმიჯის ვნების გარეშე წაშლა ან გამოჩენა).
10. ვექტორული ინსტრუმენტების გამოყენება.
11. Import/Export (სხვა Adobe-ს პროგრამებთან ინფორმაციის გაცვლის სისტემა).
12. საბოლოო კორექტივების შეტანა და ფაილის საბეჭდად გამზადება.

კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი
კურსის ღირებულება: 260 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია


>>>>>>>>>>> ADOBE ILLUSTRATOR

ვექტორული გრაფიკის რედაქტორია, საუკეთესო სამუშაო პროგრამაა გრაფიკული დიზაინერებისთვის. ამოიყენება ილუსტრაციების, შრიფტების, ლოგოების, სარეკლამო მასალის მაკეტების, შესაფუთი მასალის დიზაინის შესაქმნელად. რასტრულისგან განსხვავებით, ვექტორული გრაფიკა ზომის ცვლილებისას ხარისხს არ კარგავს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბეჭდური პროდუქციის შექმნისას.

სასწავლო პროგრამა: ?????


ურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი
კურსის ღირებულება: 260 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია


>>>>>>>>>>> ADOBE INDESIGN

საგამომცემლო სფეროში ერთ-ერთი საუკეთესო პროგრამაა, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი მოცულობის წიგების დასაკაბადონებლად. ასევე, წარმატებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ სავიზიტო ბარათების და სხვა სარეკლამო მასალის მაკეტის შესაქმნელად. ამ პროგრამაშივე შეგიძლიათ დაამუშაოთ ილუსტრატორში აწყობილი ვექტორული გრაფიკა ან აქვე შექმნათ წიგნის ყდის დიზაინი.

სასწავლო პროგრამა: ?????


ურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი
კურსის ღირებულება: 260 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია


>>>>>>>> CORELDRAW

გრაფიკული რედაქტორია, ერთ-ერთი საუკეთესო პროგრამაა გრაფიკული დიზაინერებისთვის. გამოიყენება ილუსტრაციების, შრიფტების, ლოგოების, სავიზიტო ბარათების, სარეკლამო მასალის მაკეტების, შესაფუთი მასალის დიზაინის შესაქმნელად, აქ შეგიძლიათ რასტრული გამოსახულება გადაიყვანოთ ვექტორებში და დაამუშაოთ სურვილისამებრ.

სასწავლო პროგრამა:
ინტერფეისის მიმოხილვა;
ინსტრუმენტების პანელი და მისი ღილაკების დანიშნულება;
დოკერები;
ვექტორული, რასტრული, ტექსტური ფორმატები;
ფერთა მოდელები; ფერთა ეფექტები;
ახალი ფაილის შექმნა, გახსნა, შენახვა, იმპორტი, ექსპორტი;
ობიექტების გამოსახვის რეჟიმები;
კონტურების რედაქტირება;
გეომეტრიული მოქმედებები კონტურებზე;
ეფექტების შექმნა;
ობიექტის ჩრდილების, გამჭვირვალეობის, პერსპექტივის, მოცულობითი ფორმის მასკის შექმნა;
მხატვრული და უბრალო ტექსტი;
ობიექტების გასწორება და გადანაწილება; ძებნის რეჟიმები;
რასტრული სურათის ვექტორულში გადაყვანა;
პრაქტიკული სამუშაო

ურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი
კურსის ღირებულება: 260 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია


3D-MAX პირველ რიგში არის სამგანზომილებიანი გრაფიკის შესაქმნელი პროგრამა. სამგანზომილებიანი გრაფიკული პროგრამები ერთ-ერთი საინტერესოა თავისი შესაძლებლობებით, ასათვისებლად კი თავისებური სირთულეები ახასიათებს. უნიკალური შესაძლებლობების გამო ამ პროგრამას უამრავი მომხმარებელი ჰყავს როგორც მოყვარულებში, ასევე პროფესიონალებში. ადამიანის მოღვაწეობის ძალიან ცოტა სფეროა დარჩენილი, სადაც ეს პროგრამა არ გამოიყენება. მას აქტიურად იყენებენ ფილმების და თამაშების შესაქმნელად, არქიტექტურაში და მშენებლობაში, მედიცინაში და ფიზიკაში, ფოტორეალისტური სურათების ან ავეჯის მოდელების შესაქმნელად.

სასწავლო პროგრამა:

ურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი
კურსის ღირებულება: 350 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია


AUTOCAD არის ავტომატური ორ და სამგანზომილებიანი ელექტრონული დაპროექტების სისტემა, რომელიც გამოიყენება არქიტექტურული პროექტებისა და ორგანზომილებიანი ნახაზების შესაქმნელად, პროგრამა საშუალებას იძლევა შეიქმნას პროექტის სრული ელექტრონული დოკუმენტაცია. აქტიურად იყენებენ მანქანათმშენებლობაშიც.

სასწავლო პროგრამა:

ურსის ხანგრძლივობა: 10 საათი
კურსის ღირებულება: 250 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია


ARCHICAD გამოიყენება ორ და სამგანზომილებიანი არქიტექტურულ-სამშენებლო კონსტრუქციების პროექტირებისთვის მასშტაბირებისა და პანორამირების შესაძლებლობით, ასევე შესაძლებელია ლანდშაფტის დიზანი და ავეჯის მაკეტის კონსტრუირება. აქ შეგიძლიათ შექმნათ ვირტუალური შენობა ნატურალური ზომით და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოთ შენობის ცალკეული ელემენტის ზუსტი მათემატიკური პარამეტრები.

სასწავლო პროგრამა:

ურსის ხანგრძლივობა: 10 საათი
კურსის ღირებულება: 250 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია
აქ დაგხვდებათ:

- თქვენს შესაძლებლობებზე მორგებული >>> სასწავლო პროგრამები <<<
- პროფესიონალი >>> მასწავლებლები <<<
- კეთილგანწყობილი >>> გარემო <<<

სწორედ ამიტომ, ჩვენთან ნებისმიერი კურსის განკუთვნილია სწავლა აზარტული, სახალისო და, რაც მთავარია, შედეგზე ორიენტირებულია.

მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე

მენტორი

 lecture

ნატა დოლიძე