სასტუმროს მენეჯმენტი


ლექციის პერიოდი

შეთანხმებით


განგძლივობა

1 თვე 10 ლექცია


სერთიფიცირება

საერთაშორისო


ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება

350 ₾

რეგისტრაცია

კურსის აღწერა

საქართველოში ტურიზმის განვითარების სწრაფ ტემპებთან ერთად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სასტუმროთა ქსელის განვითარება.
თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს ბიზნესის სწორად წარმართვა, რათა მზარდ კონკურენტულ ბაზარზე დაინტერესებულმა პირებმა სწრაფად და წარმატებით დაიკავონ საკუთარი ნიშა.
ამ მიზანს ემსახურება ILC-ს სასწავლო ცენტრის მიერ შემოთავაზებული “სასტუმროს მენეჯმენტის“ სასწავლო პროგრამა.
ILC-ში მიიღებთ უახლეს ინფორმაციას და უმოკლეს დროში, სწრაფად და ეფექტურად დაეუფლებით იმ ძირითად პრინციპებს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ დაიმკვიდროთ ადგილი მომსახურების ამ ფართო და მზარდ ბაზარზე!

კურსის სილაბუსი


1. სასტუმროს მართვა; ინფრასტრუქტურა; სასტუმროს პერსონალი
2. სასტუმროს ბიზნესის განვითარება, ისტორიული მიმოხილვა
3. სასტუმროს ძირითადი ტერმინოლოგია
4. სასტუმრო დაწესებულებების ძირითადი ტიპები; სასტუმროთა და ნომერთა კლასიფიკაცია
5. სასტუმროს ძირითადი და დამატებითი მომსახურების სახეები
6. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური სასტუმროში
7. წარმატებული სასტუმრო ბიზნესის აუცილებელი კომპონენტები


ON-LINE რეგისტრაცია
მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე