55454545

ეკატერინე ყულიშვილი, ინგლისური ენის პედაგოგი.

ჩვენს ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელ და ზოგადი ინგლისური ენის კურსს. ასწავლის ქართულ ენას ინგლისურენოვან მსურველებს.
განათლება: ინგლისური სკოლის შემდეგ დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მთარგმნელ-რეფერენტის სპეციალობით.
პროფესიული ტრენინგები: გავლილი აქვს ტრენინგი ინგლისური ენის მასწვლებლებისთვის, ჩაბარებული აქვს: Cambridge EZOL Examinations ELLC.
სამუშაო გამოცდილება: ასწავლიდა ინგლისურ ენას რკინიგზის დეპარტამენტის წამყვან სპეციალისტებს, მიწვეული იყო თბილისის მერიის მიერ ინგლისური ენის მასწავლებლად, ასევე მუშაობდა თბილისის 74-ე საჯარო სკოლასა (1-12 კლ) და ინგლისური ენის სპეციალიზირებულ სხვადასხვა სასწავლო ცენტრებში. აქვს მრავალფეროვანი პედაგოგიური პრაქტიკა სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეებთან.
სხვა: ფლობს ქართულ, ინგლისურ ენებს.