55454545

ქეთევან მენთეშაშვილი, რუსული ენის პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება რუსული ენის ზოგად და პროფესიულ კურსს მოზრდილებისთვის, ასევე ზოგადი რუსულის კურსს მოსწავლეებისა და 9-12 წლის ბავშვებისთვის.
განათლება: დაამთავრა საქართველოს სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი სპეციალობით – რუსული ენის პედაგოგი ნაციონალურ სკოლებში.
სამუშაო გამოცდილება: მუშაობდა თბილქალაქპროექტსა და პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების რესპუბლიკური ცენტრის ბიოლოგიის კათედრაზე თარჯიმნად. აქვს ხანგრძლივი პედაგოგიური გამოცდილება სხვადასხვა ასაკობრივ და პროფესიულ ჯგუფებთან.
სხვა: ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.