55454545

ელენე ოსიპოვა, იტალიური ენის პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება იტალიური ენის ზოგად და პროფესიულ კურსს მოზრდილებისთვის, ასევე საერთაშორისო სადიპლომო გამოცდისთვის (PLIDA) მოსამზადებელ კურსს. იტალიურ ენას ასწავლის ქართულენოვან, რუსულენოვან და ინგლისურენოვან მსურველებს.
განათლება: ფლობს იტალიური ენის ცოდნის დამადასტურებელ საერთაშორისო დიპლომს PLIDA (C1).
სამუშაო გამოცდილება: ეწევა მთარგმნელობით საქმიანობას, აქვს იტალიური ენის სხვადასხვა ასაკის მსმენელებისთვის სწავლების გამოცდილება.
სხვა: ფლობს ქართულ, რუსულ, იტალიურ, ესპანურ და ინგლისურ ენებს.