55454545

მარინა შაიაშვილი, კომპიუტერული ბუღალტერიის პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება კომპიუტერული საბურალტრო პროგრამების ორისის და სუპერფინის შემსწავლელ პრაქტიკულ კურსს დამწყები და მოქმედი ბუღალტრებისთვის.
სამუშაო გამოცდილება: არის მოქმედი ბუღალტერი. აქვს აღნიშნული პროგრამების სწავლების ხანგრძლივი გამოცდილება. კომპიუტერული ბუღალტერიის კურსი ჩვენი ცენტრის ერთ-ერთი ძლიერი მიმართულებაა.
სხვა: ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.