55454545

დიანა ივანიძე, მათემატიკისა და ზოგადი უნარების პედაგოგი.

ჩვენს ცენტრში უძღვება მათემატიკისა და ზოგადი უნარების კურსს მოსწავლეების, აბიტურიენტების, მაგისტრანტებისა და სამუშაოს მაძიებელთათვის.
განათლება: დაამთავრა საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი. მიენიჭა მათემატიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი გამოყენებითი მათემატიკის სპეციალობით.
სამუშაო გამოცდილება: აქვს ზოგადი უნარებისა (ვერბალური და მათემატიკური ნაწილის) და მათემატიკის სწავლების 8 წლიანი გამოცდილება.
სხვა: ფლობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს.