55454545

ნინელი ხურცია, საოფისე პროგრამების პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება საოფისე პროგრამების, მათ შორის გაძლიერებული ექსელის კურსს.
განათლება: დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება - კომპიუტერული მეცნიერებები.
სამუშაო გამოცდილება: ასწავლის საოფისე პროგრამების გაძლიერებულ კურსს თბილისის სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებში. აქვს საოფისე პროგარმების სწავლების გამოცდილება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან.
სხვა: ფლობს ქართულ და ინგლისურ ენებს.