55454545

ნათია ფონიავა, საოფისე პროგრამების პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება საოფისე პროგრამების კურსს.
განათლება: დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი ინფორმატიკის სპეციალობით .
სამუშაო გამოცდილება: უძღვება საოფისე პროგრამების კურსს თბილისის სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებში. აქვს საოფისე პროგარმების სწავლების გამოცდილება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან.
სხვა: ფლობს ქართულ, ინგლისურ, რუსულ და თურქულ ენებს.