55454545

ნარგიზა ხასია, საბიუჯეტო ბუღალტერიისა და სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირების მასწავლებელი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება კურსს ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის და სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება.
განათლება: დაამთავრა თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი.
სამუშაო გამოცდილება: ამჟამად მუშაობს სსიპ-ში შესყიდვების კოორდინატორად. მუშაობდა მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტში მთავარი ბუღალტრად.
სხვა: ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.