55454545

ნინო ავაქიშვილი, ინგლისური ენის პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება ზოგადი ინგლისური ენის კურსს.
განათლება: დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ინგლისური ენა და ლიტერატურა, ანგლისტიკა.
პროფესიული ტრენიგები: ჩაბარებული აქვს ინგლისური ენის მასწავლებლის სასერტიფიკატო გამოცდა. ფლობს კემბრიჯის ინგლისური ენის ცოდნის დამადატურებელ საერთაშორისო სერტიფიკტს.
სამუშაო გამოცდილება: ასწავლიდა ინგლისურ ენას თბილისის სერვანტესის სახელობის გიმნაზია “აია-ჯესს”-ში, თანამშრომლობს სასწავლო ცენტრებთან, აქვს კერძო პედაგოგიური პრაქტიკა სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეებთან.
სხვა: ფლობს ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებს.