55454545

ანა გოლუბიანი, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება ქართული ენის კურსს უცხოელებისa და აბიტურიენტებისთვის.
განათლება: დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგია
სამუშაო გამოცდილება: მუშობდა უნივერსიტეტთან არსებული არაქართულენოვანი სექტორის გადასამზადებელი ცენტრის მოწვეული ლექტორად. თანამშრომლობს სასწავლო ცენტრებთან, აქვს კერძო პედაგოგიური პრაქტიკა უცხოელებისთვის ქართული ენის სწავლების მრავალფეოვანი პრაქტიკა. შემუშავებული აქვს ენის სწავლების საავტორო მეთოდი.
სხვა: ფლობს ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებს.