55454545

ხათუნა ხანიაშვილი, თურქული ენის პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება თურქული ენის ზოგად და პროფესიულ კურსს მოზრდილებისა და კორპორატიული კლიენტებისთვის. ასწავლის ქართულ ენას თურქულენოვან მსურველებს.
განათლება: დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობა - თურქული ენის პედაგოგი, თარჯიმანი.
სამუშაო გამოცდილება: აქტიურად თანამშრომლობს თურქულ-ქართულ კომპანიებთან, სათარჯიმნო ბიუროებთან (ზეპირი და წერილობითი თარგმანი), მუშაობდა თურქული ენის ლექტორად, თბილისის სასწავლო ცენტრებში ქართულენოვან მსურველებს ასწავლის თურქულ ენას, ასევე აქვს ხანგრძლივი პრაქტიკა თურქულენოვანი მსურველებისთვის ქართული ენის სწავლების მიმართულებით.
სხვა: ფლობს ქართულ, თურქულ, რუსულ ენებს.