55454545

რიმზი ბექაური, მათემატიკის პედაგოგი.

ჩვენს ცენტრში უძღვება მთემატიკისა კურსს მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისთვის.
განათლება: მუშაობდა თბილისის კერძო და საჯარო სკოლებში 7-12 კლასის მათემატიკის მასწავლებლად. აქვს სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეებთან და აბიტურიენტებთან მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება.
სამუშაო გამოცდილება: მათემატიკის მასწავლებელთა გადამზადების კურსები საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი. სერთიფიკატი: მათემატიკის ცოდნა და მისი სწავლების მეთოდიკა.
სხვა: ფლობს ქართულ, რუსულ ენებს.