55454545

ეთერ მურვანიძე, ესპანური ენის პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება ესპანური ენის ზოგად და პროფესიულ კურსს მოზრდილებისა და კორპორატიული კლიენტებისთვის.
განათლება: დაამთავრა ი.ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომანული ენების ესპანური განყოფილება.
პროფესიული ტრენინგები: გავლილი აქვს თურქეთის განათლების სამინისტროსთან არსებული ტრენინგ-კურსი თურქლი ენა და კულტურა.
სამუშაო გამოცდილება: აქტიურად თანამშრომლობს სათარჯიმნო ბიუროებთან, მუშაობდა სერვანტესის სახ. გიმნაზიაში ესპანურის მასწავლებლად, თბილისის სასწავლო ცენტრებში ქართულენოვან მსურველებს ასწავლის ესპანურ ენას.
სხვა: ფლობს ქართულ, ესპანურ, ინგლისურ ენებს.