55454545

სტელა ტუფურია, რუსული ენის პედაგოგი.

ჩვენს სასწავლო ცენტრში უძღვება რუსული და ქართული ენის შემსწავლელი კლუბს.
განათლება: დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რუსული ფილოლოგია (ბაკალავრი), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი განათლების ადმინისტრირება (მაგისტრი).
სამუშაო გამოცდილება: მრავალეროვანი საქართველო PMMG -მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის ტრენერი; საერთაშორისო ორგანიცაცია CISV-GEORGIA ტრენერი/ლიდერი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო -„საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილთა ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო“ პროექტი ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტი „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ ქართული, როგორც მეორე ენის მასწავლებელი; FRANCE CISV Step Up Camp (საერთაშორისო პროექტი) "True Colours" დელეგაციის ხელმძღვანელი; cenn - ყველაფერი ნარჩეების მართვის შესახებ-ტრენერი/ლიდრი; საერთაშორისო პროექტი მოლდოვაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, ცენტრი "Agting through game" - მოლდოვა ხელმძღვანელი/ფასილიტატორი; EMT-ლიდერული არდადადაგები-2 - ტრენერი/ლიდერი.
პროფესიული ტრენინგები და მიღწევები: Body Language, ინკლუზიური განათლება, კონფლიქტის მართვა, ქართული, როგორც მეორე ენის სწავლების სპეციპიკა (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი); მომავალ ლიდერთა კლუბი (CISV-GEORGIA); ეფექტური კომუნიკაცია (EMT); ფასეულობითი განათლება ფორმალურ და არაფორმალურ გარემოში(EMT); საერთაშორისო პროგრამა UKRAINE EXCHANGE, საერთაშორისო პროექტი Center for European Initatives, სლავსკე, მენეჯმენტი და შიდაკომუნიკაცია (CTC).
სხვა: ფლობს ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებს. -.