Skip to main content Skip to search

IT-ინჟინერია

open-computer-case

IT ინჟინერიის კურსში შეისწავლით კომპიუტერის, ნოუთბუქის როგორც ტექნიკურ, ასევე პროგრამულ მხარეს (HardWare -SoftWare). ლექციები მიმდინარეობს კეთილმოწყობილ სასწავლო გარემოში მარტივ და გასაგებ ენაზე. კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს დამოუკიდებლად შეძლოს პროფესიონალურ დონეზე:

 • კომპიუტერის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, დაშლა – აწყობა, გაძლიერება
 • ოპერაციული სისტემების, დრაივერების და დამატებითი პროგრამების მოძიება, ინსტალირება და ა.შ.
 • სხვადასხვა მოდიფიკაციის კომპიუტერების (საოფისე, სათამაშო (Gaming), გრაფიკული პროგრამებისათვის და სხვა.) სპეციფიკაში გარკვევა
 • ისწავლოს საკითხები, რომლებიც შესულია სხვადასხვა სამსახურების საგამოცდო ტესტებში მსგავს პოზიციაზე მისაღებად.

IT-ინჟინერია (სატნდარტული კურსი)

 

 • კომპიტერის მოწყობილობები – HARDWARE
 • პროგრამული უზრუნველყოფა – SOFWARE
 • ქსელის მიმოხილვა

სრული კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი
კურსის ღირებულება: 250 ლარი

IT-ინჟინერია (ვრცელი კურსი)

I მოდული:  HARDWARE კომპიუტერის მოწყობილობები

♦ შესავალი; ისტორიული ექსკურსი;
♦ კომპიუტერის აგებულება, მახასიათებლები, სტანდარტები;
♦ კომპიუტერის ყველა თაობის და ყველა კომპონენტის დეტალური განხილვა:

1. დედაპლატა (motherboard) – ფორმფაქტორები, სოკეტები, ჩიფსეტები, გაფართოების სლოტების და პორტების განხილვა, პორტები და კაბელები, კონდენსატორები, ტრანზისტორები
2. პროცესორი (cpu) – intel, Amd, სოკეტები, ქეშმეხსიერება, PGA-LGA
3. ოპერატიული მეხსიერება (ram) -DDR1, DDR2, DDR3, DDR4
4. მყარი დისკი (ვინჩესტერი)-HDD, SSD, SSHD
5. ვიდეო კარტა (svga)-NVIDEA- ATI RADEON
6. დისკ-წამკითხი (ODD-BLUREY)
7. კვების ბლოკი (power syplly)
8. გამაგრილებელი (cooler)
9. ქსელის ბარათი (LAN CARD)
10. ხმის ბარათი (SOUND CARD)
11. მაკავშირებლები (connector) -IDE-SATA
12. hirens boot cd-ტესტირება

ტესტირება.
პრაქტიკული სავარიშო: კომპიუტერის (ნოუთბუქის ) დაშლა-აწყობა

II მოდული:  SOFTWARE პროგრამული უზრუნველყოფა

 • ოპერაციული სისტემა WINDOWS: XP/Vista/Win-7, Win-8, Win-10 ინსტალაცია;
 • ფაილური სი სტემების (FAT, NTFS) მიმოხილვა;
 • დრაივერები, სამომხმარებლო პროგრამების მოძიება, გადმოწერა და ინსტალაცია;
 • მოწყობილობების მართვა (Device manager);
 • Windows-ის შესწავლა, კლონირება, ბექაფი, დაარქივება და აღდგენა. ბიოსი. Acronix, hirens boot;
 • Run, Cmd, Mmc, Msconfig, რეესტრი, სერვისები, პროცესები, ოპტიმიზაცია, უტილიტები;
 • დაზიანებული და დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა;
 • პერიფერიული მოწყობილობების (პრინტერ, სკანერი და სხვა) გამართვა.

ტესტირება.
პრაქტიკული სავარიშო: პროგრამების და დრაივერების ინსტალაცია

III მოდული: NETWORK – ქსელისგამართვა

 • ქსელის მიმოხილვა, მონაცემთა გადაცემა ქსელში;
 • კომპიუტერის ქსელშიჩართვა. ქსელის კონტროლერი. ქსელის პარამეტრები;
 • სამონტაჟე ინსტრუმენტები, კაბელების სტანდარტები, შერჩევის წესი;
 • ქსელის გაყვანა, გაყოფა;
 • კაბელზე ჯეკის დასმა, ტესტირება;
 • ქსელის პროტოკოლები და ტოპოლოგიები, OSI და TCP/IP დონეები;
 • IP , IPv4, IPv6 ქსელების დამისამართება და ქვექსელების შექმნა (Sub-netting);
 • ქსელური აპარატურა, კონცენტრატორი, მარშრუტიზატორი (Router) და კომუტატორი;
 • ქსელის-უსაფრთხოება;
 • Cisco Packet Tracer Instructor-ის მუშაობა და კონფიგურაცია;
 • ქსელის პრობლემების მოძიება და აღმოფხვრა.

ტესტირება.
პრაქტიკული სავარიშო.

IV მოდული:
კიბერუსაფრთხოება

 • windows ოპერაციულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაცია (account) და მათი უფლებების კონფიგურაცია; პრივილეგიები, შეზღუდვები; ინფორმაციის დაცვა;
 • საქაღალდეების, გარე მოწყობილობების გაზიარება ქსელში და მათზე წვდომის კონტროლი;
 • MS Office ფაილების უსაფრთხოება და ინფორმაციის დაცვა,  BitLocker პროგრამის გამოყენება;
 • კრიპტოგრაფიული პროგრამის PGP-ისგანხილვა;
 • გავრცელებული ვირუსები და თავდაცვის გზები, ანტივირუსული პროგრამების ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
 • ფაიერვოლის კონფიგურირება;
 • მონაცემთა სარეზერვო ასლის შექმნა და აღდგენა backup and recovery.

ტესტირება.
პრაქტიკული სავარიშო.

სრული კურსის ხანგრძლივობა: 20 საათი
კურსის ღირებულება: 500 ლარი

კომპიუტერული ქსელები

1. ქსელის მიმოხილვა
• ქსელური კომპონენტები
• სხვადასხვა ზომის ქსელები
• კლიენტ სერვერი
• ქსელური მედია
• ფიზიკური და ლოგიკური ტოპოლოგია
• ქსელის არქიტექტურა

2. ქსელური ოპერაციული სისტემა
• Kernel(ბირთვი), shell(გარსი)
• CLI (ბრძანებატა ველი), GUI (გრაფიკული ინტერფეისი)
• ფიზიკური წვდომის მეთოდები-კონსოლი
• პირველადი კონფიგურაცია
• კონფგურაციის სხვა მეთოდები SSH,TELNET,PUTTY
• ბრძანებათა რეჟიმები
• კონფიგურაციის დამხმარე ფუნქციები

3. ქსელური მოწყობილობის(როუტერი,სვიჩი) მარტივი კონფიგურაცია
• მოწყობილობის სახელი
• მოწყობილობის პაროლი
• პაროლების შიფრაცია
• ყველა ხაზის კონიგურაცია-consol,line vty
• დღის შეტყობინება-ბანერი
• ღია ტექსტის შიფრაცია
• კონფიგურაციის შენახვა
• Packet tracer-ში დავალებების შესრულება

4. კომუნიკაცია ქსელში და პროტოკოლები
• Unicast, multicast, broatcast
• osi, tcp/ip
• DNC,DHCP,POP,HTTP,FTP
• TCP UDP
• IP,OSPF,ICMP
• ETHERNE

5. პრაქტიკული დავალებები
• შეძენილი უნარ-ჩვევების რეალიზება
• Packet tracer-ში დავალებების შესრულება

6. Ipv4 დამისამართება
• ორობითი, ათობითი,თექვსმეტობითი სისტემა
• კონვერტაცია ორობითიდან ათობითში და პირიქით
• ქსელის და ჰოსტის პორციები
• ქსელის ,ჰოსტის და ბროადქასთ მისამართი
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება

7. Ip v6 მისამართი

• Ipv6 საჭიროება
• მომსახურე კომპანიები და პროვაიდერები
• Ipv6 გამარტივებული ჩაწერა
• Unicast,Link-Local, Loopback, Unspeciped address
• პირველადი კონფიგურაცია

8. ქვექსელებად დაყოფა
• პრაქტიკული დვალებები
• ქვექსელებად დაყოფის გამოთვლა
• მოცემული ქვექსელის ქსელის მისამართი
• მოცემული ქვექსელის ფართომაუწყებლობითი მისამართი
• ამ ქვექსელის ჰოსტის მისამართების დიაპაზონი
• შექმნილი ქვექსელების რაოდენობა
• ჰოსტების რაოდენობა თითოეულ ქვექსელში

9. VLSM დამისამართების სქემის შექმნა
• პრაქტიკული დავალებები
• ქვექსელებათ დაყოფა ჰოსტების მიხედვით
• მოცემული ქვექსელის ქსელის მისამართი
• მოცემული ქვექსელის ფართომაუწყებლობითი მისამართი
• ამ ქვექსელის ჰოსტის მისამართების დიაპაზონი
• ჰოსტების რაოდენობა თითოეულ ქვექსელში

10. შემაჯამებელი დავალებების შესრულება
• ქსელში პრობლემის მოძიებისა და აღმოფხვრა
• დაცული პაროლების და SSH-ის კონფიგურაცია
• Packet tracer-ში დავალებების შესრულება

11. მარშრუტიზაციის კონცეფციები, სტატიკური მარშრუტიზაცია
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება

12.მარშრუტიზაციის კონცეფციები, დინამიური მარშრუტიზაცია
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება

13. ვირტუალური ლოკალური ქსელები VLAN
• ვილანის ფუნქციები და გამოყენება
• ვილანის უპირატესობები
• VLAN TRUNKS-მაგისტრალი ხაზი
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება

14. მარშრუტიზაცია VLAN-ებს შორის
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება

15. წვდომის კონტროლის სიები (ACLS)
• ფაირვოლები
• wildcard
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება

16. ქსელური მისამართების თარგმნა (NAT) IPv4 ქსელებისთვის
• გამოცდა

 

კურსის ხანგრძლივობა: 16საათი
კურსის ღირებულება: 250 ლარი

მოგვმართეთ: 227 36 01; 595 424989; 574 105959