ჯავასკრიპტის კურსი

ლექციის პერიოდი

20/05/2024 - 20/07/2024

განგძლივობა

2 თვე 16 ლექცია
32 საათი

ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება
(სრული კურსი)

300 ₾

რეგისტრაცია

კურსის აღწერა

კურსი განკუთვნილია ვებ პროგრამირების კურსით დაინტერესებულ პირთათვის, თქვენ შეისწავლით პროგრამირების აუცილებელ ტექნოლოგიის სრულ კურსს: JAVASCRIPT, რომელიც წინაპირობაა და დაგეხმარებათ სხვადასხვა ფრეიმვორკების(Angular, React) შესასწავლათ!

ლექციები ტარდება მარტივ და გასაგებ ენაზე, ძირითადი დრო ეთმობა პრაქტიკულ მეცადინეობას, მსმენელებს ექნებათ უამრავი პრაქტიკული მაგალითები, პროექტები, რითაც გაიმყარებენ ცოდნას

კურსის სილაბუსი


1. დეველოპმენტის გარემო visual studio code
2. ცვლადები var let const
3. Reference type(array, object)
4. პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები
1. ლოგიკური და მათემატიკური ოპერატორები
2. If else
3. მარტივი კოდი If else და ოპერატორების გამოყენებით
4. ციკლები for, while, for in, for of
5. მასივები Array
6. პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები
1. Mutable and immutable
3 ფუნქციები function declaration, expression, Arro function
4 Spred ოპერატორი და მისი ჩაწერის გზები
5 Argument ოპერატორი და მისი კომბინაცია ფუნქციასა და ციკლებში
6 ფუნქციაში ფუნქციის გამოძახებ
7 დესტრუქცია
8 ჩაშენებული ფუნქცია foreach, Map, Filter
9 პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები
1. ობიექტის მეთოდი
2. ternary operator
3. scope
4. this keyword
5. პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები
1. Bind()
2. Call
3. პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები
1. ვებ გვერდთან კავშირი html და js ფაილის კავშირი
2. dom
3. getelementById
4. dom ელემენტზე მანიპულაცია
5. querySelector
6. getAttribute
7. setAttribute
8. createElement
9. appendchild , removechild
10. პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები
1. AddEvenListener (event, target)
2. parentNode
3. preventDefoult
4. classList, classlist.Add, classlist.Remove
5. contains()
6. პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები
1. Json
2. Fetch graphicprog 3. Promice graphicprog 4. Try Catch graphicprog 5. Asinc, await
6. პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები
1. Import exoport
2. Packet json
3. პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები
1. Events(onclick,dblclick)
2. Oninput
3. Filter
4. Claslist.add
5. To-do აპლიკაციის შექმნა
6. პრაქტიკული დავალებები და ამოცანები


ON-LINE რეგისტრაცია
მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე

მენტორი

 lecture

ნატა დოლიძე