კომპიუტერული ქსელების კურსი-CISCO CCNA

ლექციის პერიოდი

20/05/2024 - 20/07/2024

განგძლივობა

2 თვე 16 ლექცია
32 საათი

ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება

300 ₾

რეგისტრაცია

კურსის აღწერა

ქსელის სპეციალისტის მოსამზადებელი სასწავლო კურსის მიზანია კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს კომპიუტერის აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის, ქსელების ორგანიზებისა, გამართვის და ადმინისტრირების უნარ-ჩვევებს,
ქსელის სპეციალისტს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ სახელწიფო და კერძო საკუთრებაში მყოფ კომპანიაში, კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ტექნიკოსად

კურსის სილაბუსი


1. ქსელის მიმოხილვა
• ქსელური კომპონენტები
• სხვადასხვა ზომის ქსელები
• კლიენტ სერვერი
• ქსელური მედია
• ფიზიკური და ლოგიკური ტოპოლოგია
• ქსელის არქიტექტურა
2. ქსელური ოპერაციული სისტემა
• Kernel(ბირთვი), shell(გარსი)
• CLI (ბრძანებატა ველი), GUI (გრაფიკული ინტერფეისი)
• ფიზიკური წვდომის მეთოდები-კონსოლი
• პირველადი კონფიგურაცია
• კონფგურაციის სხვა მეთოდები SSH,TELNET,PUTTY
• ბრძანებათა რეჟიმები
• კონფიგურაციის დამხმარე ფუნქციები
3. ქსელური მოწყობილობის(როუტერი,სვიჩი) მარტივი კონფიგურაცია
• მოწყობილობის სახელი
• მოწყობილობის პაროლი
• პაროლების შიფრაცია
• ყველა ხაზის კონიგურაცია-consol,line vty
• დღის შეტყობინება-ბანერი
• ღია ტექსტის შიფრაცია
• კონფიგურაციის შენახვა
• Packet tracer-ში დავალებების შესრულება
4. კომუნიკაცია ქსელში და პროტოკოლები
• Unicast, multicast, broatcast
• osi, tcp/ip
• DNC,DHCP,POP,HTTP,FTP
• TCP UDP
• IP,OSPF,ICMP
• ETHERNE
5. პრაქტიკული დავალებები
• შეძენილი უნარ-ჩვევების რეალიზება
• Packet tracer-ში დავალებების შესრულება
6. Ipv4 დამისამართება
• ორობითი, ათობითი,თექვსმეტობითი სისტემა
• კონვერტაცია ორობითიდან ათობითში და პირიქით
• ქსელის და ჰოსტის პორციები
• ქსელის ,ჰოსტის და ბროადქასთ მისამართი
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება
7. Ip v6 მისამართი
• Ipv6 საჭიროება
• მომსახურე კომპანიები და პროვაიდერები
• Ipv6 გამარტივებული ჩაწერა
• Unicast,Link-Local, Loopback, Unspeciped address
• პირველადი კონფიგურაცია
8. ქვექსელებად დაყოფა
• პრაქტიკული დვალებები
• ქვექსელებად დაყოფის გამოთვლა
• მოცემული ქვექსელის ქსელის მისამართი
• მოცემული ქვექსელის ფართომაუწყებლობითი მისამართი
• ამ ქვექსელის ჰოსტის მისამართების დიაპაზონი
• შექმნილი ქვექსელების რაოდენობა
• ჰოსტების რაოდენობა თითოეულ ქვექსელში
9. VLSM დამისამართების სქემის შექმნა
• პრაქტიკული დავალებები
• ქვექსელებათ დაყოფა ჰოსტების მიხედვით
• მოცემული ქვექსელის ქსელის მისამართი
• მოცემული ქვექსელის ფართომაუწყებლობითი მისამართი
• ამ ქვექსელის ჰოსტის მისამართების დიაპაზონი
• ჰოსტების რაოდენობა თითოეულ ქვექსელში
10. შემაჯამებელი დავალებების შესრულება
• ქსელში პრობლემის მოძიებისა და აღმოფხვრა
• დაცული პაროლების და SSH-ის კონფიგურაცია
• Packet tracer-ში დავალებების შესრულება
11. მარშრუტიზაციის კონცეფციები, სტატიკური მარშრუტიზაცია
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება
12.მარშრუტიზაციის კონცეფციები, დინამიური მარშრუტიზაცია
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება
13. ვირტუალური ლოკალური ქსელები VLAN
• ვილანის ფუნქციები და გამოყენება
• ვილანის უპირატესობები
• VLAN TRUNKS-მაგისტრალი ხაზი
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება
14. მარშრუტიზაცია VLAN-ებს შორის
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება
15. წვდომის კონტროლის სიები (ACLS)
• ფაირვოლები
• wildcard
• პრაქტიკული დავალებების შესრულება
16. ქსელური მისამართების თარგმნა (NAT) IPv4 ქსელებისთვის
• გამოცდა

ON-LINE რეგისტრაცია
მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე