საოფისე პროგრამების კურსი


ლექციის პერიოდი

შეთანხმებით


განგძლივობა

2 თვე 16 ლექცია
32 საათი


ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება

250 ₾

რეგისტრაცია

კურსის აღწერა



თანამედროვე ადამიანის ცხოვრება კომპიუტერული ტექნოლოგიების გარეშე წარმოუდგენელია. კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს ვიყენებთ:
ახალი ინფორმაციის მისაღებად
ცოდნის გასამდიდრებლად
ტექსტებზე სამუშაოდ
მათემატიკური გამოთვლებისთვის
ილუსტრაციების და არქიტექტურული პროექტების შესაქმნელად
მონაცემთა ბაზების დასამუშავებლად
ვიდეო და აუდიო მასალასთან გასაცნობად
სათამაშოდ
მეგობრებთან საკონტაქტოდ
სამსახურის მოსაძიებლად
და უამრავი სხვა დანიშნულებით.

სხვადასხა კომპიუტერული პროგრამის ცოდნა ბევრად გვიმარტივებს კონკრეტული სამუშაოს შესრულებას, ვზოგავთ დროს და ნამუშევარიც ბევრად ხარისხიანი და ეფექტურია.

ჩვენი სასწავლო ცენტრი გთავაზობთ კომპიუტერული პროგრამების ფართო არჩევანს.

აირჩიე სასურველი და მოგვმართე!

ლექციები ტარდება მარტივ და გასაგებ ენაზე, ძირითადი დრო ეთმობა პრაქტიკულ მეცადინეობას მსმენელებს ექნებათ უამრავი პრაქტიკული მაგალითები რითაც გაიმყარებენ ცოდნას

კურსის სილაბუსი


გთავაზობთ საოფისე პროგრამებს:
WINDOWS
WORD
EXCEL
POWERPOINT
OUTLOOK
INTERNET
E-MAIL
შეგიძლიათ ისწავლოთ ცალკეული პროგრამა ცალკე: • WORD (სტანდ.): 4 სთ. 80ლარი • EXCEL (სტანდ.): 4 სთ. 80ლარი • EXCEL (გაძლ.): 5 სთ. 125 ლარი • დახმარება პრეზენტაციის აწყობაში: 1 საათი 20 ლარი ან აირჩიოთ პაკეტი:

პაკეტი: სტანდარტი
• WINDOW, WORD, EXCEL
• INTERNET, E-MAIL
• პრინტერთან, სკანერთან, ქსეროქსთან მუშაობა
________________________________________
კურსი: 10 საათი
ღირებულება: 150 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია




პაკეტი: გაუმჯობესებული
•WINDOWS, WORD, EXCEL (სტ), POWERPOINT, OUTLOOK
•INTERNET, E-MAIL
•პრინტერთან, სკანერთან, ქსეროქსთან მუშაობა
________________________________________
კკურსი: 14 საათი
ღირებულება: 200 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია


პაკეტი: გაძლიერებული
• WINDOWS,WORD,EXCEL(გაძლ), POWERPOINT, OUTLOOK
• INTERNET, E-MAIL
• პრინტერთან, სკანერთან, ქსეროქსთან მუშაობა
________________________________________
კკურსი: 20 საათი
ღირებულება: 350 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია


ჩვენთან შეძენილი ცოდნა და უნარ-ჩვევები თვისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ საბიუჯეტო თუ კერძო კომპანიებში ნებისმიერი სირთულის ოპერაციების შესასრულებლად. საოფისე პროგრამები ამოუწურავია ჩვენთან იმაზე მეტს ისწავლით, რაც ქვემოთ მოცემული პაკეტებით არის გათვალისწინებული. თუ მოსწავლემ განსაზღვრულ დროში ვერ შეძლო არჩეული პროგრამის შესწავლა, ჩაუტარდება დამატებითი გაკვეთილები.


მათ, ვისაც გიწევთ დიდი მოცულობის მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა და გსურთ სასურველი ინფორმაცია ამოიღოთ დროულად და მათემატიკური სიზუსტით, ან საერთო მოცულობითი ინფორმაცია მრავალჯერადად დაახარისხოთ კონკრეტულ ამოცანაზე მორგებით ყოველ ჯერზე ახალი ბაზის შექმნის გარეშე, ეს კურსი თქვენთვისაა. გთავაზობთ გაძლიერებული ექსელის კურსს.


რატომ ექსელი:

• ეს არის „ჭკვიანი“ ცხრილები. თქვენ დაავალეთ, ისინი - შეასრულებენ.
• დამსაქმებლების 67 % „ექსელის“ ცოდნას მოითხოვს
• „ჭკვიანი“ ცხრილების სწორი ინტერპრეტირება - გადამწყვეტია


ექსელი ჭირდება ყველას ვისაც რაიმე ტიპის მონაცემთან უწევს მუშაობა:
• გაყიდვების მენეჯერს
• დისტრიბუტორებს
• ბანკის თანამშრომლებს
• ბუღალტრებსა და ფინანსისტებს
• მენეჯერებს
• ექიმებს
• სოციოლოგებს
• მასწავლებლებს და ა.შ.

ჩვენი გამოცდილი ტრენერი დეტალურად, მარტივი და გასაგები ენით, პრაქტიკული მაგალითებით გასწავლით როგორ გაამარტივოთ საქმე „ექსელით“. ანდე შენი განათლება პროფესიონალებს. აირჩიე: - აპრობირებული, ოპტიმალური ეფექტურ გაძლიერებულ კურსი 10 გაკვ. 250 ლარი (ინდ) - თქვენს საქმიანობაზე, ინტერესებსა და ბიუჯეტზე მორგებული სპეც-კურსი (1 სთ. 25 ლარი) კურსი: 10 საათი
ღირებულება: 250 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია




მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე

მენტორი

 lecture

ნატა დოლიძე