ეფექტური წარდგენა და კომუნიკაცია


ლექციის პერიოდი

შეთანხმებით


ხანგძლივობა

1 თვე 10-12 ლექცია


ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება

150 ₾(წყვილი), 200 ₾ (ინდ)

კურსის აღწერა

გთავაზობთ მართვის მოწმობის მისაღებად გამოცდისთვის მოსამზადებელ თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს.
თეორიული კურსი მაღალი ეფექტურობისთვის ტარდება მხოლოდ მცირე ჯგუფებში: 3–4 მოსწავლე.
თეორიული ნაწილი მოიცავს:
• თითოეული ბილეთის დეტალურ განხილვას
• ყოველ გაკვეთილზე მსმენელი გადის ტესტირებას მასალის ათვისების შესამოწმებლად
• იმიტირებულ გამოცდას
ავტომობილის მართვა:
პრაქტიკული გაკვეთილები მოიცავს:
• ყველა საგამოცდო მანევრს მკაცრად განსაზღვრული წესის მიხედვით
• ქალაქში მოძრაობის პრაქტიკა
პრაქტიკული ნაწილის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მსმენელის სურვილსა და უნარებზე.

რეგისტრაცია

მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე