სასტუმროს მენეჯმენტი


ლექციის პერიოდი

შეთანხმებით


განგძლივობა

2 თვე 16 ლექცია

ორი მოდული

სერთიფიცირება

საერთაშორისო


ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება

500 ₾

რეგისტრაცია

კურსის აღწერა

მინიმალურ დროში მაქსიმალური ინფორმაცია ტურიზმით დაინტერესებულ პირებს!
კურსს უძღვება ამ სფეროში მრავალფეროვანი გამოცდილების მქონე ახალგაზრდა სპეციალისტი, ტურისტული კომპანია “Georgia World Travel“–ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი, სასტუმრო „როზმარინის“ გენერალური მენეჯერი – თამარ ღონიაშვილი,
რომელსაც არაერთხელ გადაეცა ჯილდო ტურიზმის სფეროში წარმატებული მოღვაწეობისთვის.
კურსი მოიცავს ორ მოდულს. აღნიშნული კურსი შეგიძლიათ გაიაროთ სრულად ან აირჩიოთ თქვენთვის საინტერესო მოდული.
ტრენინგის განმავლობაში მონაწილეებს გეძლევათ შესაძლებლობა:
• გაეცნოთ ტუროპერატორების ფუნქციებს და მათ მიმართ მოთხოვნებს
• გაეცნოთ ტურიზმის საქმიანობის სპეციფიკას და ტურიზმის სახეებს
• დაეუფლებით ტურ-ოპერატორებისა და გიდებისათვის საჭირო პროფესიული ასპექტებს
• მიიღებთ პრაქტიკულ რჩევებს

კურსის სილაბუსი


I მოდული: ტუროპერეიტინგი
- ტუროპერეიტინგის კლასიფიკაცია;
- ტუროპერატორების ფუნქციები;
- ტურისტული პროდუქტის სპეციფიკა;
- ექსკურსიის არსი, ფუნქცია, როლი და მნიშვნელობა;
- ახალი ტურისტული მარშუტის მომზადების ეტაპები და პროგრამების მომზადება;
- მიმზიდველი ტურისტული პროდუქტის შექმნა;
- ტუროპერატორები საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე;
- მოთხოვნები ტურისტული ფირმის მენეჯმენტისთვის;
- ოპტიმალური და ზოგადი მენეჯმენტი;
- ტურისტული ფირმის დაფუძვნება და სტრუქტურა ;
- პარტნიორები და მომხმარებლები;
კურსის ხანგრძლივობა: 8 შეხვედრა
კურსი ღირებულება: 250 ლარი

II მოდული: ტურიზმის მართვა და ორგანიზაცია
- ტურიზმის სახეები;
- ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის განსაზღვრა;
- ტურიზმის ფორმები და მისი შემადგენელი ნაწილები;
- საქართველოს ტურისტული პროდუქტი და მისი შექმნა;
- საქართველოს ტურისტულ - რეკრეაციული მეურნეობა;
- მსოფლიო ტურიზმის განვითრების ტენდენციები;
- თანამედროვე ტურისტული ნაკადების განაწილების ტენდენციები;
- საერთაშორისო ტურიზმი;
- ტურიზმის განვითარების ფაქტორები და პირობები;
- ტრანსპორტის მნიშვნელობა ტურიზმში.
კურსის ხანგრძლივობა: 8 შეხვედრა
კურსი ღირებულება: 250 ლარი

ON-LINE რეგისტრაცია
მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე