ვებ პროგრამირების კურსი(HTML CSS JAVASCRIPT)


ლექციის პერიოდი

შეთანხმებით


განგძლივობა

2 თვე 16 ლექცია
32 საათი


ლექციების მიმდინარეობა

ონლაინ - ტრენინგ ცენტრში

ღირებულება
(სრული კურსი)

300 ₾

რეგისტრაცია

კურსის აღწერა

კურსი განკუთვნილია ვებ პროგრამირების კურსით დაინტერესებულ პირთათვის, თქვენ შეისწავლით სამ აუცილებელ ტექნოლოგიას: HTML, CSS(BOOSTRAP), JAVASCRIPT

ლექციები ტარდება მარტივ და გასაგებ ენაზე, ძირითადი დრო ეთმობა პრაქტიკულ მეცადინეობას, მსმენელებს ექნებათ უამრავი პრაქტიკული მაგალითები, პროექტები, რითაც გაიმყარებენ ცოდნას

კურსის სილაბუსი


1. რა არის ვებ-სერვერი, რა არის ვებ-გვერდი
2. კოდირების გარემო, ტექსტური რედაქტორები და პირველი კოდი
3. HTML დოკუმენტის სტრუქტურა, აწყობის წესები სპეციფიკაცია
4. HTML დოკუმენტის ნაწილები,head body, footer
5. ტაგები, მათი ტიპები
6. სიების ფორმატირება, მარკირებული სიები, გადანომრილი სიები
7. ცხრილი და მისი გამოყენებით ვებ-გვერდის განაწილების სტრუქტურა
8. პირველი მარტივი ჩონჩხის აწყობა
9. DIV, Tablets, სურათები და მათი გამოყენება
10. ფორმები:ფორმებთან მუშაობა, ფორმის ელემენტები, ფორმის ახალი თაგები ლისტები და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მაგალითებში
11. ლინკები, ლინკების ატრიბუტები
12. დიზაინი, კასკადური სტილის ფერები
13. ფერი, ფერების ტიპები
14. ფონტები, მათი ზომა, ტიპი, ფერი, საკუთარი ფონტის შემოტანა
15. ელემენტების ტიპები და პოზიციები
16. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მრავალდონიანი მენიუების აწყობა
17. მრავალდონიანი შერეული ტიპის მენიუს აწყობა
18. Div ტეგების საშუალებით საიტის სტრუქტურის განაწილება
19. Meta ტეგები და საძიებო სისტემებთან ინტეგრაცია
20. „Drag and Drop“ HTML5-ში;
21. მულტიმედია: გრაფიკული, აუდიო და ვიდეო ფაილის შემოტანა
22. პრაქტიკული დავალება: მოცემული სურათის მიხედვით ვებ-გვერდის აწყობა
23. რა არის css3. მისი გამოყენება ვებ-გვერდის გასაფორმებლად
24. Css3 სინტაქსი და სტრუქტურა
25. Class და id მიმოხილვა
26. Css 3 ის ელემეტები ჩრდილები, ჩარჩები გრადიანტები
27. დაშორებები და ჩარჩოები (margin, padding, border)
28. position-პოზიციები
29. selector- სელექტორები
30. მემკვიდრეობა
31. Combinators-კომბინატორიკა
32. გამჭვირვალე ფერი CSS3-ით
33. სხვადასხვა ტიპის გრადიენტების შექმნა
34. ელემენტების ტრანსფორმაცია: მოტრიალება, დახრა, მასშტაბირება და სხვ
35. CSS3 ანიმაციის შექმნა
36. პრაქტიკული დავალება: ვებ-გვერდის აწყობა ფოტოშოპის გამოყენებით
37. პრაქტიკა: ვებ-გევრდის ფოტოებიდან რეალური ვებ-გვერდის აწყობა
38. ადაპტირებული (responsive) ვებ-გვერდები სხვადასხვა მოწყობილობებისათვის
39. Bootstrap გამოყენება და სტილები
40. Flex box განხილვა და გამოყენება ვებ-გვერდის ასაწყობად
41. scss სტილების გამოყენება. პროგრამა prepros და node js გამოყენება
42. JavaScript გამოყენება.
43. ajax გამოყენება.
44. Java Script -ის მზა კოდების გამოყენება, ჩასმა და მორგება საკუთარ საიტზე (საათი, კალენდარი, მენიუ, სლაიდები და სხვ).
45. საიტის სერვერზე განთავსება.


ON-LINE რეგისტრაცია
მენტორი

 lecture

გიორგი ხვედელიძე

მენტორი

 lecture

ნატა დოლიძე